Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Romania (D.G.A.S.P.C.R) este  în subordinea  Asociatiei Europene a Drepturilor si protectiei sociale in municipiul Bucuresti, care oferă asistență și sprijin pentru copii, familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane aflate în nevoie, abuzate, marginalizate sau cu dizabilități și oricărei persoane aflate în nevoie.

MISIUNE

Misiunea DGASPC ROMANIA  este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza sa de acțiune un sistem de asistență socială care să răspundă nevoilor identificate și să ofere o securitate socială universală și cuprinzătoare.

 

DGASPC, ROMANIA , este in subordinea  Asociatiei Europene a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale, cu personalitate juridică,  sunt parteneri-cheie pentru consiliile locale în satisfacerea nevoilor copiilor și familiilor.

 

DGASPC ROMNIA  asigură la nivelul județean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului București aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

DGASPC ROMANIA au în subordine ansamblul serviciilor rezidențiale și de tip familial destinate copiilor pentru care au fost stabilite, în condițiile legii, măsuri de protecție specială în afara propriei familii: pentru copiii separați temporar de familie, cu acordul/la solicitarea părinților, măsura este decisă de către Comisia pentru protecția copilului, iar pentru copiii aflați în pericol în familie, pentru care nu există acordul părinților și pentru copiii lipsiți de părinți sau ai căror părinți au fost decăzuți din drepturile părintești măsura este decisă de către instanța judecătorească, la solicitarea DGASPC  ROMANIA

Organizare

DGASPC  ROMANIA este organizată funcțional pe următoarele componente: Direcția de Protecție a Copilului, Direcția de Protecție a Adultului și Direcția Economică:

Direcția de Protecție a Copilului

Direcția de Protecție a Copilului cuprinde: Serviciul de tip familial, Serviciul Evaluare Complexă, Compartiment Adopții, Compartiment Monitorizare, Serviciul Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, Compartiment Telefonul Copilului, Serviciul de Asistență Maternală, Serviciul de Coordonare și Informare pentru Copiii Străzii, Compartiment Delicvență Juvenilă, Compartiment Trafic Persoane, Servicii Alternative (Adăpost de Noapte Pentru Copiii Străzii, Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii), Serviciul Rezidențial Copii (centre de plasament, Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență, Centrul de Primire în Regim de Urgență Copil Abuzat, Centrul Maternal, Complex de servicii comunitare).

Scopul activității Direcției de Protecție a Copilului se axează pe intervenția specializată și dezvoltarea serviciilor adecvate pentru acordarea de asistență și protecție copilului aflat în dificultate și familiei acestuia, prin toate formele și mijloacele prevăzute de lege.

DGASPC au responsabilități în cazurile de abuzrele tratamenteneglijare sau exploatare, inclusiv exploatare prin muncă, trafic de copii, repatrierea și reintegrarea socială a copiilor neînsoțiți, respectiv returnarea familiilor cu copii și acordarea de servicii de sprijin în funcție de nevoi. Aceste responsabilități sunt complementare cu cele ale consiliilor locale (vezi mai jos). Din acest motiv este esențial ca DGASPC ROMANIA  și consiliile locale să aibă o strânsă colaborare. În situația copiilor căror părinți divorțează, DGASPC ROMANIA  poate juca un rol complementar față de autoritatea tutelară[1] Există însă neconcordanțe cu privire la metodologiile de lucru ale celor două instituții (de exemplu, cu privire la metodologia efectuării anchetelor sociale) deoarece nu există norme metodologice de aplicare a Legii 272/2004

Direcția de Asistență Socială

Direcția de Asistență Socială are în componență: Serviciul de Plăți și Prestații Sociale, Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, Serviciul de Asistență Socială (Compartiment Rezidențial Adulți, Compartiment Intervenții în Regim de Urgenta Adulți, Centru de Pregătire pentru o Viață Independentă, Compartiment Anti-sărăcie și Prevenirea Marginalizării Sociale)

 

Obiectivele activității

Scopul DGASPC ROMANIA, ca serviciul  specializat în protecția copilului, este transpunerea în practica a Normelor Convenției Organizației Națiunilor Unite, în legătura cu protecția copilului și a strategiei guvernamentale în domeniu, activitatea cuprinzând următoarele domenii:

 • Respectarea și promovarea drepturilor fiecărui copil.
 • Asigurarea dezvoltării copilului în centrul de plasamentcât mai apropiat de mediul familial,
 • Reevaluează periodic condițiile care au dus la separarea copilului de mediul familialși caută soluțiile cele mai bune pentru reintegrare
 • I-a măsurile necesare în cazul când se observă o posibilă cauză care poate duce la separarea copilului de unul dintre părinți putând numi un tutore provizoriu până la soluționarea cauzei;
 • Evaluează garanțiile morale și condițiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească familiile sau persoanele care pot deveni tutoriși care pot primi un copil în îngrijire;
 • Asigurarea protecției temporare a copilului în centrul de plasament, asigurând proiectul individual de protecție cu soluții pentru integrarea sau reintegrarea sa familială,
 • Crearea caracterului deschis a centrului către societate, integrarea acestuia în comunitate prin modul de organizare, funcționare, prin relațiile pe care le promovează,
 • Scăderea treptată a numărului de copii ocrotiți în centrul de plasament prin diversificarea serviciilor destinate protecției copilului, informarea și pregătirea profesională a personalului,
 • Asigurarea ocrotirii copilului în mediul lui natural; în familia biologică; familie de îngrijire temporară ( plasament sau încredințare); asistenți maternali profesioniști; familie adoptatoare;
 • Implicarea în rezolvarea cazurilor de abuz emoțional asupra copiluluidatorate boicotării programelor de legături personale dintre minor și părinți sau orice alte persoane semnificative din viața minorului (Art. 14 și 15 din Legea 272/2004).

Servicii oferite

Principalele servicii oferite de DGASPC ROMANIA  în cazurile de exploatare a copiilor prin muncă, trafic de copii și în cazul copiilor repatriați [1]

 1. serviciile telefonul copilului pentru semnalarea tuturor situațiilor de violență asupra copilului și, după caz, pentru semnalarea situațiilor de violență în familie, în cadrul cărora funcționează câte o echipă mobilă de intervenție pentru situațiile de urgență;
 2. centrele de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat – care își extind activitatea pentru toate formele de violență asupra copilului;
 3. centrele de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat – care își extind activitatea pentru toate formele de violență asupra copilului;
 4. centrele de tranzit pentru protecția și asistența copiilor repatriați și/sau victime ale traficului.

 

Organizațiile implicate în protecția copiilor

 • DGASPC– Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
 • ANPDC– Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
 • SCC– Structurile comunitare consultative
 • SPAS– Serviciile publice de asistență socială
 • Autoritatea tutelară